Nowości

Drzwi pasywne Rutkowski Thermoline 96 posiadają wyjątkowo niski potwierdzony badaniami labolatoryjnymi współczynnik przenikania ciepła Ud = 0,6 W/m2K dla drzwi pełnych, Ud = 0,7 W/m2K dla drzwi szklonych co czyni je obecnie najcieplejszymi na rynku.

przekroj60
Przekrój drzwi pasywnych